Co je výsledkem tohoto příkladu? Většina uživatelů internetu udělá chybu! Podívejte se na správný výsledek.

zdroj: instagram.com/youtube.com

Hádanky a rébusy jsou neodmyslitelnou součástí našeho digitálního světa, který je prostoupen internetem a sociálními sítěmi. Mezi ty nejoblíbenější patří hádanky matematické, které nejenže zahřejí naši mysl, ale i vyvolají živé debaty a různé interpretace. Jednou z nich je i hádanka zahrnující základní aritmetické operace, která zní: „3 + 9 : 3 x 3 =?“. Přestože se na první pohled může zdát jednoduchá, správné řešení vyžaduje pochopení matematického principu zvaného pořadí operací.

 

Pořadí operací a jeho aplikace

Pro úspěšné vyřešení této hádanky musíme aplikovat pravidlo PEMDAS/BODMAS, které nám určuje pořadí, v jakém máme provádět aritmetické operace. Toto pravidlo stanovuje, že nejprve provádíme operace v závorkách, poté mocninné operace, dále násobení a dělení zleva doprava a nakonec sčítání a odčítání rovněž zleva doprava.

Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené