Důchodový věk: Jaké jsou průměrné a minimální důchody v České republice a jak se počítají?

zdroj: instagram.com/youtube.com

Výše starobního důchodu závisí na získané době pojištění a rozhodných příjmech. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění, jako je péče o dítě do 4 let věku nebo studium před rokem 2010. Kdo má v Česku nárok na starobní důchod a jak se vypočítává? Jaká je průměrná a minimální hodnota důchodu?

 

Průměrný a minimální důchod v Česku V září 2023 činil průměrný starobní důchod 20 254 korun, což bylo o 2 221 korun více než v září 2022. Absolutní minimální důchod byl 5170 korun.

Co je starobní důchod? Starobní důchod je měsíční finanční příspěvek poskytovaný občanům po dosažení důchodového věku a splnění potřebné doby pojištění. V Česku jsou vypláceny řádné a předčasné starobní důchody. Předčasný důchod lze získat nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, avšak částka je nižší než u řádného důchodu.

Jak podat žádost o starobní důchod? Žádost o starobní důchod lze podat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem. Většinou je nejjednodušší požádat osobně na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Doporučuje se začít se o důchodové záležitosti zajímat včas.

Podmínky a nárok na starobní důchod Starobní důchod je přiznán až po dosažení důchodového věku a splnění minimální doby pojištění. Pro řádný důchod je nutné mít alespoň 35 let pojištění, u předčasného důchodu se od října 2024 zvyšuje tato doba na 40 let.

Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené