Nabíječka co je životu nebezpečná, která se prodává v česku!!

Obchodní inspekce České republiky upozorňuje širokou veřejnost před nabíjecím zařízením pro naše mobilní telefony, která však může hrozit  pro uživatele velké riziko úrazu elektrickým proudem! :0 Na oficiální stránce varuje české i slovenské zákazníky před vážným nebezpečím. Dejte na to pozor a raději si o tom přečtěte!

Dovozcem je Alta Perlex sro, Sokolovská 428/130, 18600 Praha 8, CZ, ale nabíječka byla vyrobena v Číně. Obchodní inspekce České republiky na své oficiální webové stránce opravdu silně podala varování před nabíjecím zařízením s tímto názvem “Mobil Phone Charger 14 in 1, 5G / 6G”.U tohoto výrobku nabíječky bylo zaznamenáno velké riziko úrazu elektrickým proudem dokonce až smrtí spotřebitele! Nebezpečné napětí 230V z primární části se může objevit na USB konektoru sekundární části, vysvětlují úřady detaily o chybném výrobku!  Při použití  může dojít vniknutí neúplné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku. Pokud vás článek dále zajímá pokračujte na druhou stranu.

 

Pokračování na další straně.