Při přednášce začal zvonit telefon! Když ho zvedla profesor se málem propadl hanbou!

Kazdý z nás má ve škole nějaký školní řád, nebo domluvená pravdila s profesorama, který respektuje, dnes se ovšem podíváme do školy, kde měl profesor jedno svoje velmi zajímavé pravdilo!
Profesor, si dal se studenty jasné pravidlo! Pokud někdo nevypne svůj mobilní telefon! Musí jej o hodině zvednout dát ho na reprák, a vyřídit si hovor!
Ovšem, když zazvonil této studentce telefon! Jednalo se o hovor z těhotenského centra!

Kdy ji oznámili, že je těhotná! Vtom však učitel zakročil a řekl jí, ať hovor ukončí, protože mu jej bylo líto! A řekl jí že takové věci by měla řešit soukromě a ne takhle veřejně před celou třídou!
Ovšem jakmile dívka hovor dokončila, řekla mu, že její dítě se bude jmenovat Apríl! A tím se poznalo, že se jednalo pouze o žertík! Co by Vám řekl váš učitel, kdybyste ho takhle napálily?
Pro video Pokračujte na další stránku!