První rok Petra Pavla v prezidentském úřadu: Chvála od koalice, odlišný pohled opozice. Jaký je váš názor?

zdroj: instagram.com/youtube.com

Petr Pavel převzal prezidentský úřad před rokem s ambicí stát se sjednocující postavou a snahou zmírnit polarizaci ve společnosti. Myslím si, že se mu to do značné míry daří. Jeho umírněný a kultivovaný přístup si získal důvěru většiny veřejnosti, jak naznačují průzkumy, podle kterých mu věří přibližně 55 % populace.

Pavel se od začátku snaží zastávat funkci prezidenta pro všechny občany a přispívat k většímu konsensu ve společnosti. Jeho klidné a uvážlivé jednání si vysloužilo respekt i mezi jeho dřívějšími odpůrci. Jeho rétorika se výrazně liší od kontroverzního stylu jeho předchůdce, Miloše Zemana.

Nový prezident se aktivně věnuje zahraniční politice. Jeho cesty na Ukrajinu, Tchaj-wan nebo do USA posílají jasný signál o hodnotovém ukotvení Česka. Častá setkání se zahraničními partnery zvyšují prestiž země ve světě.

Nicméně Pavel nezanedbává ani domácí záležitosti. Pravidelně pořádá debaty s občany, navštěvuje regiony a účastní se akcí neziskových organizací. Snaží se obnovit roli prezidenta jako morální autority, která může ovlivňovat veřejnou debatu.

Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Druhou stranu si otevřete níže

(Pokračování otevřete níže)

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené