Řidiči dost často jezdí i na oranžovou! Víte, ale že je za to stejný trest jako za jízdu na Červenou! Teď už nikdy nepojedete!

zdroj: instagram.com/youtube.com

Oranžová světla na semaforech jsou často vnímána řidiči jako signál k zrychlení a projetí na poslední chvíli. Bohužel však mnozí z nich neuvědomují, že opakované ignorování tohoto signálu může mít vážné právní následky, včetně ztráty řidičského průkazu.

Oranžová není zelená

Při jízdě na oranžovou by měli řidiči vždy dbát zvýšené opatrnosti a připravit se na zastavení vozidla. Tento signál není výzvou k urychlení průjezdu, ale naopak varováním o blížícím se červeném světle. Ignorování tohoto varování může mít vážné následky.

Zákon a sankce

Podle českého zákona je projetí oranžového světla na semaforu považováno za stejně závažné přestupky jako projetí červeného světla. Sankce za tuto přestupku se odvíjí od výše pokuty až po odebrání trestných bodů a v extrémních případech může vést až k ztrátě řidičského oprávnění.

Opatrnost především

Řidiči by měli vždy dbát na zvýšenou opatrnost a respektovat dopravní signály a pravidla. Jízda na oranžovou není pouze otázkou dodržování zákona, ale také otázkou bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené