Sevření pěsti o vás prozradí mnohé. Jak svíráte pěst vy? Podívejte se co to znamená…

Kdo by to byl řekl, že sevření pěsti může něco znamenat? Stejně tak jako naše chování, miminka, gestikulace, tak i sevření pěsti může z určité části vypovídat něco o naší osobě. Níže se tedy podíváme na test, který jsme si pro Vás připravili. Zatněte svoji pěst a podívejte se na tři typy obrázků, který z obrázků charakterizuje vaši zaťatou dlaň?

1) Pokud sevření ruky vypadá jako na obrázku číslo jedna, kdy palec je schován pod zbytkem prstů, tak jste velmi důmyslní lidé. Patříte ke kreativním a expresivním lidem a zručnost vás vystihuje. K vašim slabším stránkám patří empatie, protože hodně rychle odpustíte člověku, který vám ublížil a vaši důvěru si… (Ve čtení pokračujte na další stránce…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.