Vědí o nás mrtví, že po nich pláčeme? Vědecké podložení a výklady, které děsí lidi.

zdroj: instagram.com/youtube.com

Vědí to mrtví?

Odpověď na tuto otázku představuje jedinečný konglomerát vědeckého zkoumání, náboženských přesvědčení a osobních zkušeností. Přestože se může zdát, že otázka „Vědí mrtví, že pro ně pláčeme?

patří spíše do oblasti náboženství nebo filozofie než do vědy, stojí za to podívat se na různé perspektivy, abychom pochopili, jak k této problematice přistupují různé kultury a obory.

Věda, se svým empirickým základem, se zaměřuje na to, co lze pozorovat a měřit. Z tohoto důvodu zůstávají otázky týkající se vědomí po smrti mimo rámec empirického výzkumu.

Neurologie nás učí, že vědomí je funkcí mozku a po smrti, když přestane fungovat, je těžké vědecky argumentovat pro existenci vědomí. Nicméně, studie zážitků blízkých smrti (NDE) a stavů vědomí naznačují, že naše plné porozumění vědomí je stále v procesu vývoje.
Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Druhou stranu si otevřete níže

(Pokračování otevřete níže)

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené