Vyšlo vám to správně? Většina lidí udělá stejnou chybu, dobře přemýšlejte!

zdroj: instagram.com/youtube.com

Matematika, s její přesností a kreativitou, je základem nejen vědy, ale i každodenního života. Od jednoduchých aritmetických operací po složité vědecké výpočty, matematika nám poskytuje nástroje k pochopení světa kolem nás a k efektivnímu řešení problémů.

Princip PEMDAS/BODMAS: Klíč k řešení matematických operací

Pravidlo PEMDAS/BODMAS je základním kamenem matematických operací. Toto pravidlo určuje pořadí, v jakém jsou vykonávány aritmetické operace v matematických výrazech.

Řešení matematického příkladu

Uvažujme příklad: 140:(5+2)−6. Podle pravidla PEMDAS/BODMAS postupujeme následovně:


    1. Vyřešíme operaci v závorce: 5+2 = 7.
    2. Vydělíme 140 výsledkem v závorce: 140:7 = 20.
    3. Odečteme 6 od výsledku dělení: 20-6 = 14.

Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Druhou stranu si otevřete níže

(Pokračování otevřete níže)

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené