Podívejte se na progres Martínka, co všechno se zvládlo udělat po jeho tří měsíční léčbě?

zdroj: instagram.com/youtube.com

Pokroky po Operaci a Léčbě Neurosvalového Onemocnění

Nový Život po Zákroku

Martínek, dvouletý chlapeček, který nedávno absolvoval operaci a léčbu neurosvalového onemocnění ve Francii, dělá po třech měsících další významné pokroky. Jeho rodiče se podělili o úžasnou zprávu, že jejich syn se od zákroku neuvěřitelně změnil. Pojďme se blíže podívat na jeho inspirativní příběh a pozitivní vývoj.

Vyhledávaná Léčba v Zahraničí

Martínek se narodil se syndromem AADC, což je vzácné onemocnění ovlivňující metabolismus neurotransmiterů v mozku. Toto onemocnění způsobuje potíže s přenosem informací z mozku do jiných částí těla. S tímto vzácným syndromem se vypořádává jen malá skupina lidí na světě, a tak bylo nezbytné hledat léčbu mimo hranice České republiky.

Naděje v Experimentální Léčbě

Jelikož standardní léčba nenabízela dostatečné výsledky, rodiče Martínka se rozhodli pro experimentální léčbu dostupnou ve Francii. Tato léčba byla však finančně náročná a zdravotní pojišťovna ji nehradila. Díky štědré podpoře lidí se ale podařilo financovat Martínkovu léčbu v zahraničí.

Po úspěšném zákroku následovala náročná rehabilitace ve Fakultní nemocnici v Motole. Tým odborníků se věnoval Martinčkově postupnému zotavení a posilování jeho fyzických schopností. Díky intenzivní péči a podpoře rodičů a lékařů se Martínek začal rychle zlepšovat.
Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Druhou stranu si otevřete níže

(Pokračování otevřete níže)

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené