Víme proč Josef Rychtář podal obrovskou kritiku na miniserii Iveta! Celý seriál je úplně scestný!

zdroj: instagram.com/youtube.com

Kritika minisérie: „Režisér Nekontaktoval Nikoho, Kdo by Mohl Poskytnout Pravdivé Informace“

Nedostatek spolupráce s blízkými spolupracovníky a přáteli

Josef Rychtář ostře kritizuje nedávno uvedenou minisérii „Iveta“. Tvrdí, že scenárista a režisér Michal Samir nedostatečně využil dostupné informace od lidí, kteří byli blízkými spolupracovníky a přáteli Ivetiny.

Rychtář upozorňuje na skutečnost, že režisér neprovedl důkladný průzkum mezi těmi, kdo Iveta Bartošovou dobře znali, jako například její dlouholetou pečovatelku paní Dvořákovou.

Nedostatečné podklady pro věrné ztvárnění osobnosti Ivety

Podle Rychtáře režisér natočil minisérii pouze „podle svého vědomí a svědomí“, aniž by respektoval informace poskytnuté lidmi, kteří Ivě skutečně rozuměli. Tvrdí, že nedostatečné informace vedly k nedostatečnému ztvárnění osobnosti Ivetiny.

Zdůrazňuje, že někteří klíčoví lidé, jako Petr Sepeši, Ladislav Štaidl nebo Jiří Pomeje, již nejsou naživu a jejich znalosti nebyly využity, což mělo za následek zkreslený obraz Ivety Bartošové.
Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Druhou stranu si otevřete níže

(Pokračování otevřete níže)

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené