test

Zjistilo se, že Češi nevědí, co znamená tahle šipka na semaforu. Dělají tak zbytečné dopravní nehody?

zdroj: instagram.com/youtube.com

Doplňková zelená šipka: Co to je a jak funguje?

Doplňková zelená šipka se objevuje na mnoha křižovatkách ve velkých městech, kde pomáhá řidičům zkrátit čekací dobu na semaforech. Nejčastěji se nachází vedle červeného signálu „Stůj!“ a směřuje vpravo, avšak na některých křižovatkách může ukazovat i rovně. Princip fungování je stejný a je detailně popsán v zákoně.

Pravidla pro použití doplňkové zelené šipky

Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem ‚Stůj!‘ nebo se žlutým světlem ‚Pozor!‘ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují.“ Toto pravidlo je všeobecně známé, ale jeho pokračování již méně. „Auto projíždějící na šipku musí dát přednost v jízdě ostatním vozidlům a přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.“ Tento dodatek zásadně mění pravidla „hry“.

Bezpečnostní aspekty a přednosti

Zelená šipka funguje podobně jako odbočování vpravo na červenou ve Spojených státech. Řidič jedoucí na šipku musí dát přednost vozidlům jedoucím zleva. I když v reálném provozu málokdy nastane situace, že by při rozsvícení doplňkové zelené šipky nějaká vozidla zleva jela, je možné, že k tomu dojde. V případě dopravní nehody by byl viníkem vůz, který zabočoval.

Dopady na autoškoly a nové řidiče

Žáci autoškol jsou na toto pravidlo obzvláště citliví. Při závěrečných zkouškách, pokud se při odbočování na zelenou šipku neujistí, že zleva nic nejede, komisař může praktickou část okamžitě ukončit. Toto pravidlo je tedy klíčové pro úspěšné složení zkoušky.
Pokračujte ve čtení na druhé straně.

Druhou stranu si otevřete níže

(Pokračování otevřete níže)

Sdílejte tento článek svým přátelům.

Doporučené